تأثیر روشهای تزریق بر میزان بروز عوارض جانبی محلی در بیماران کاشته شده با پرکننده های پوستی ژل اسید هیالورونیک غیرآنیمال.
Glogau RG1 ، کین MA.
درباره ی نویسنده
1
دانشگاه کالیفرنیا در سانفرانسیسکو ، سانفرانسیسکو ، کالیفرنیا 94117 ، ایالات متحده. rglogau@aol.com
چکیده
زمینه:
یک سؤال که با پرکننده های پوستی در ارتباط است این است که آیا میزان و تغییر در بروز عوارض جانبی محلی بعد از درمان به تکنیک تزریق و تروما سوزن یا به ترکیب شیمیایی ذاتی مربوط می شود.

هدف، واقعگرایانه:
هدف از این مطالعه تعیین رابطه بین روش تزریق پرکننده پوستی و بروز عوارض جانبی محلی بود.

روش ها و مواد:

تزریق فیلر و ژل
یک مطالعه آینده نگر ، نابینا و کنترل شده ، 283 بیمار را که برای دریافت تصحیح حجم میانی چین های بینی و درگیریهای دهانی با اسید هیالورونیک غیر تثبیت شده هیدورونیک (NASHA) پرکننده ژل Restylane یا Perlane (Medicis Pharma Corp.) انتخاب شدند ، وارد مطالعه کردند. برای ارزیابی عوارض جانبی داده ها از متغیرهای تکنیک تزریق چندگانه جمع آوری شد.

نتایج:
تکنیک های تزریق که باعث افزایش شکاف هواپیمای زیر پوستی (به عنوان مثال ، استفاده از سوزن هوا مانند ، تزریق سریع ، سرعت جریان سریع و حجم بیشتر) می شوند ، بروز عوارض جانبی محلی را افزایش می دهد. تکنیک های تزریق که باعث افزایش آسیب های اپیدرمی یا قرار گرفتن در معرض زیر جلدی (به عنوان مثال ، سوراخ شدن چند ضربه یا تزریق زیر جلدی عمقی) می شود ، هیچ تاثیری در بروز عوارض جانبی ندارند. علاوه بر این ، تصحیح تزریق ، عمق تزریق و محصول ناسا تزریق شده هیچ تاثیری در بروز عوارض جانبی محلی نداشت.

نتیجه گیری:
عوارض جانبی محلی بعد از تزریق با پرکننده های ژل NASHA که در این مطالعه استفاده شده است مربوط به تکنیک محقق و تفاوت در خصوصیات ذاتی عوامل NASHA نبوده است.