نحوه استفاده رفراکتومتر چشمی آزمایشگاهی

رفسنجومتر چیست؟ در دسترس: انگلیسی زن با استفاده از رفسنجومتر رفسنجومتر چیست؟ انکسار سنج یک ابزار ساده اس

توسط AKHBAREMAAAA در 12 اردیبهشت 1399
رفسنجومتر چیست؟ در دسترس: انگلیسی زن با استفاده از رفسنجومتر رفسنجومتر چیست؟ انکسار سنج یک ابزار ساده است که برای اندازه گیری غلظت محلول های آبی مورد استفاده قرار می گیرد. تنها به چند قطره مایع نیاز دارد و در صنایع غذایی ، کشاورزی ، شیمیایی و صنایع غذایی مورد استفاده قرار می گیرد. رفسنجومتر چگونه کار می کند هنگامی که نور وارد یک مایع می شود ، جهت آن تغییر می کند. این انکسار نامیده می شود. رفسنجومترها میزان تغییر جهت جهت نور ، که زاویه انکسار نامیده می شود را اندازه گیری می کنند. انکسار زاویه زاویه های انکسار را گرفته و آنها را با مقادیر ضریب شکست (nD) که ایجاد شده است در ارتباط می گذارد. با استفاده از این مقادیر می توانید غلظت محلول ها را تعیین کنید. به عنوان مثال ، محلولها بسته به غلظت آنها در آب ، دارای ضریب شکست های مختلف هستند. منشور در رفسنجومتر منشور در ضربان سنج دارای ضریب شکست بیشتری نسبت به محلول است. اندازه گیری ها در نقطه ای که منشور و راه حل برآورده می شوند ، خوانده می شوند. با یک محلول غلظت کم ، ضریب شکست منشور بسیار بیشتر از نمونه است و زاویه انکسار بزرگ و خواندن کم ("A" در نمودار) ایجاد می کند. برعکس با یک محلول غلظت بالا ("B" در نمودار) اتفاق می افتد. رفراکتومتر مقیاس Brix و مشترک Brix٪ مقیاس Brix به تعداد گرم قند نیشکر موجود در 100 میلی لیتر آب کالیبره می شود. بنابراین ، خواندن Brix٪ برابر با غلظت قند واقعی است. نمونه Brix٪ روغن های برش خورده پرتقال ها نوشیدنی های گازدار سیب 0 تا 8 4 تا 13 5 تا 15 11 تا 18 انگور و شراب آب میوه های غلیظ شیر تغلیظ شده مربا و ژله ها 14 تا 19 42 تا 68 52 تا 68 60 تا 70 شاخص های عیوب مشترک قرائت شاخص انکسار وابسته به دما است.
نمونه گیری درجه حرارت مایع نمونه فهرست مطالب متانول استون اتانول استیک اسید بنزن 25 درجه سانتیگراد 25 درجه سانتیگراد 25 درجه سانتیگراد 25 درجه سانتیگراد 25 درجه سانتیگراد 1.326 1.357 1.359 1.370 1.498 روغن پارافین روغن نخل روغن زیتون 20 درجه سانتیگراد 20 درجه سانتیگراد 20 درجه سانتیگراد 1.412 1.456 1.471 متیل سالیسیلات متیل یدید 25 درجه سانتیگراد 25 درجه سانتیگراد 1.522 1.740 نحوه استفاده رفراکتومتر چشمی آزمایشگاهی
آخرین مطالب