پر کردن و ترمیم دندان خراب کودکان

هرچند کهدوام مواد کامپوزیتی بهاندازه دوام آمالگام فلزی نیست اما تولید کنندگان، گامهای بلندیبرای افزایش استحکام

توسط AKHBAREMAAAA در 24 آذر 1400
هرچند کهدوام مواد کامپوزیتی بهاندازه دوام آمالگام فلزی نیست اما تولید کنندگان، گامهای بلندیبرای افزایش استحکام مواد کامپوزیتی برداشتهاند تاجایی کهاز این مواد میتوان برای ترمیم همرنگ دندان ها از جمله دندان هایآسیاب استفادهکرد. ایمپلنت دندان که میتوان ان را جدید ترین روش ترمیم دندان هم دانست. برای پر کردن دندان با مواد کامپوزیتی، نیاز نیست که مقدار زیادی از دندان تراشیده شود و بنابراین آماده کردن دندان برای ترمیم کمتر طول میکشد. با پر کردن دندان، سعی میشود که فرم و شکل دندان به حالت اولیه بازگردد و دندان مجددا کارایی قبلی خود را داشته باشد. این مواد بهلحاظ ظاهری و مشخصات فیزیکی با ساختار اصلی دندان مطابقت داشته بطوریکه دندان ترمیم شدهدر نهایت از استحکام کافی و زیبایی برخوردار میشود. کامپوزیت بعنوان مواد همرنگ دندان با قابلیت پرکنندگی، جایگزین بخشهای از دست رفته دندان میشود. رنگ کامپوزیت دندان های جدید، همرنگ بقیه دندانهای فرد است و در درجههای مختلف وجود دارد. ترمیم دندانهای شیری چه زمانی لازم ترمیم دندان قسطی است؟ داروی های بیهوشی عوارض شدید دارند به همین خاطر بیهوش کردن کودک به دفعات زیاد به هیچ عنوان توصیه نمی شود .گاه مشاهده می شود پزشک برای راحت تر کردن کار خود برای هریک از دندان های کودک از داروی بیهوشی استفاده می کند در صورتی که این کار اشتباه است و دندان پزشک تا جایی که امکان دارد باید سعی کند روند ترمیم دندان کودک را بدون بیهوشی انجام دهد . معمولا پوسیدگی ها به دلیل استفاده نکردن از نخ دندان به صورت مرتب و مسواک زدن نادرست، به وجود می آید. دندانپزشک ابتدا بااستفاده ازبیحسی موضعی، منطقه دهان رابیحس کردهو قسمت پوسیده دندان (درصورت وجود) رابا استفاده از ابزارهایدستی دندانپزشکی میتراشد. هنگامی که فرایند لایهبندی بهاتمام رسید، دندانپزشک مواد کامپوزیت را شکل داده و هرگونه مواد اضافی آنرا میتراشد و پساز براق و صیقلیکردن دندان، برای تکمیل فرآیند ترمیم همرنگ دندان ،انطباق بایترا بررسیکرده و اطمینان حاصل میکندکه دندان هابه خوبی روی هم قرار میگیرند. دندان هاییکهبا مواد کامپوزیتی همرنگ دندان پر میشوند، علاوه برظاهر بهتر، دیگر درمعرض خطر ابتلابه حساسیت و مسمومیت حاصل از جیوه و فلزات دیگر (ترمیم با ماده آمالگام) قرار نمیگیرند. به طور معمول در روش پر کردن، پرکنندههای سرامیکی و پرسلن دوام و ماندگاری بالاتری نسبت به رزین کامپوزیت دارند. به طور معمول ترمیم های کامپوزیتی نسبت به ترمیم های آمالگام نیاز به زمان بیشتری دارند، زیرا باید آن ها را به صورت قطعات کوچک در دندان قرار داد و به میزان مناسب نوردهی کرد تا انقباضی که در اثر سخت شدن آن ها با نور ایجاد می شود به حدداقل برسد.
آخرین مطالب