پلان مجتمع مسکونی نیاوران

پلان مجتمع مسکونی نیاوران طرح این مجموعه همانطور که در دانلود پلان های مجتمع مسکونی نیاوران مشخص است بر اساس

توسط AKHBAREMAAAA در 7 شهریور 1400

پلان مجتمع مسکونی نیاوران

طرح این مجموعه همانطور که در دانلود پلان های مجتمع مسکونی نیاوران مشخص است بر اساس باغی بود که از قبل در اینجا وجود داشت و معمار این مجموعه قصد داشت این مجموعه را بدون قطع درختان طراحی کند. 

بنابراین ، با حفظ محور درختان ، این مجموعه در نهایت از دو بلوک ساختمانی بیرون آمده است.

پلان مجتمع مسکونی نیاوران

این ساختمان با بهره گیری از عوامل و ویژگیهای طبیعت اطراف خود ، با طراحی معماری منحصر به فرد و به سبک ارگانیک طراحی و اجرا شده است. طراحی معماری این بنا به گونه ای است که به دلیل عدم صدمه به درختان و پوشش گیاهی منطقه و قطع حتی یک درخت ساختمان ، با توجه به موقعیت درختان به صورت سیال و نرم شکل گرفته است. معماری ارگانیک: فلسفه طراحی معماری ، که بیان می کند یک ساختمان باید دارای ساختار و برنامه ای باشد که نیازهای عملکردی آن با محیط طبیعی آن هماهنگ بوده و شکل یکپارچه ای به خود بگیرد. اشکال یا اشکال در چنین مواردی اغلب خطوط طراحی نامنظم هستند و به نظر می رسد شبیه فرمهایی هستند که در طبیعت یافت می شوند. معماری ارگانیک ترکیبی از ساختمان با طبیعت است و نه تحمیل ساختمان بر طبیعت.

محتوای یکی از دو فایل پاورپوینت تجزیه و تحلیل مجتمع مسکونی نیاوران شکل بدنه ساختمان در مکان هایی که درخت در آن قرار گرفته فرورفته و تغییر شکل داده است.

 

همچنین وجود خطوط نامنظم و غیر هندسی در شکل گیری حیاط مرکزی از موقعیت درختان گرفته شده و آسیبی به آنها وارد نمی شود. بدنه ساختمان به خودی خود یکی از نقاط قوت طراحی سبک ارگانیک است ، به عبارت دیگر ، فرم ساختمان خود را بدون تخریب آن به طبیعت اطراف اختصاص داده است. در نظر گرفتن فضای نیمه باز پله ها و راه پله ها برای روشنایی و تهویه و همچنین ارتباط و دسترسی به واحدها با جابجایی سیال در پله ها و مشاهده منطقه امکان پذیر است. در واقع حرکت در راه پله به طور کلی امکان حرکت دارد. فضا ایجاد خواهد کرد.

 

شکل گیری ساختمان این حس را منتقل می کند که فضای باز اطراف ساختمان به داخل ساختمان نفوذ کرده و داخل آن به عنوان فضایی برای درخت این فضای باز نشان داده شده است.