کربن فعال ارگانیک

دو گزینه متداول برای یافتن واحد تصفیه GAC در کارخانه های تصفیه آب عبارتند از: (1) جذب پس از فیلتراسیون ، ج

توسط AKHBAREMAAAA در 12 اردیبهشت 1399
دو گزینه متداول برای یافتن واحد تصفیه GAC در کارخانه های تصفیه آب عبارتند از: (1) جذب پس از فیلتراسیون ، جایی که واحد GAC بعد از فرآیند تصفیه معمولی (کنتاکتور یا جذب کننده پس از فیلتر) قرار دارد. و (2) فیلتراسیون-جذب ، که در آن مقداری یا تمام رسانه فیلتر در یک فیلتر رسانه گرانول با GAC جایگزین می شود. نمونه هایی از این تنظیمات به ترتیب در شکل 1 و 2 نشان داده شده است. در برنامه های پس از فیلتراسیون ، کنتاکتور GAC بالاترین کیفیت آب را دریافت می کند و بنابراین تنها هدف اصلی حذف ترکیبات آلی محلول را دارد. شستشوی برگشتی این جاذبه ها معمولاً غیر ضروری است ، مگر اینکه رشد بیولوژیکی بیش از حد رخ دهد. این گزینه بیشترین انعطاف پذیری را برای کار با GAC و برای طراحی شرایط خاص جذب با ارائه زمان تماس طولانی تر نسبت به فیلترهای تبلیغاتی فراهم می کند. علاوه بر حذف ارگانیک های حل شده ، پیکربندی فیلتر جاذب از GAC برای کدورت و حذف مواد جامد و تثبیت بیولوژیکی استفاده می کند. فیلترهای شنی موجود سریع غالباً با جایگزین کردن تمام یا بخشی از رسانه گرانول با GAC می توانند برای جذب فیلتر مجدد شوند. با استفاده مجدد از فیلترهای گرانوله موجود ، میزان بالا می تواند هزینه های سرمایه را به میزان قابل توجهی کاهش دهد ، زیرا ممکن است به صندوق های فیلتر اضافی ، کم کاری و سیستم های شستشوی اضافی نیاز نباشد. با این حال ، جذب فیلترها زمان اجرای فیلتر کوتاه تری دارند و باید بیشتر از جاذب های پس از فیلتر شستشو داده شوند (واحدهای جاذبه فیلتر تقریباً به اندازه فیلترهای گرانول معمولی با سرعت بالا شستشو می شوند). علاوه بر این، عوامل اصلی در تعیین میزان مورد نیاز کنتاکتور GAC عبارتند از: (1) پیشرفت ، (2) زمان تماس با تخت خالی (EBCT) و (3) سرعت طراحی طراحی. زمان دستیابی به موفقیت زمانی است که غلظت یک آلاینده در پساب واحد GAC فراتر از نیاز به درمان است. به عنوان یک قانون اساسی ، اگر غلظت پساب GAC از بیش از استاندارد عملکرد برای بیش از سه روز متوالی بیشتر باشد ، GAC خسته شده و باید جایگزین / بازسازی شود. EBCT به عنوان حجم تخت خالی تقسیم شده توسط جریان از طریق کربن محاسبه می شود. EBCT های طولانی تر را می توان با افزایش حجم بستر یا کاهش سرعت جریان از طریق فیلتر به دست آورد. EBCT و سرعت جریان طراحی میزان کربن موجود در واحدهای جذب را تعیین می کنند. EBCT طولانی تر می تواند موفقیت را به تأخیر اندازد و فرکانس جایگزینی / بازسازی GAC را کاهش دهد. پس از برقراری بهینه EBCT ، میزان عمق کربن و حجم جاذب را می توان تعیین کرد. EBCT های معمولی برای مصارف تصفیه آب بین 5 تا 25 دقیقه است. منبع: http://tajhizyar.com/laboratory-equipment-in-tajhizyar کربن فعال ارگانیک
آخرین مطالب