Monthly Archives آوریل 2020

Keralan فر-پخت و پز گوشت بره شانه

این مناقصه fall-off-the-استخوان بره چاشنی است که با مخلوط ادویه معمولی از ایالت کرالا هند در ساحل مالابار. در قسمت آشپز, Karan Gokani با استفاده از یک کل پا بره اما یک شانه آسان تر است به منبع و بهترین برای کوچکتر جمعیت...

Read More

تجهیزات ضروری هات پلیت آزمایشگاهی

1. صفحات داغ – تجهیزات ضروری آزمایشگاه یک تخته سنگ داغ وسیله ای بسیار قابل حمل است که می تواند حداکثر دو مشعل بنزینی داشته باشد. دو نوع Hotplates در دسترس است هر چند.
2...

Read More

توضیح پی اچ متر PH متر

pH سنج پتانسیومتری ولتاژ بین دو الکترود را اندازه گیری می کند و نتیجه را تبدیل به مقدار pH مربوطه نشان می دهد. آنها شامل یک تقویت کننده الکترونیکی ساده و یک جفت الکترود یا یک الکترود ترکیبی ، و نوعی نمایشگر کالیبره شده در واحد pH هستند...

Read More

دستگاه سانتریفیوژ چیست ؟

Flow CytometryA سانتریفیوژ یک وسیله آزمایشگاهی است که برای جداسازی مایعات ، گاز یا مایع ، بر اساس چگالی استفاده می شود. جداسازی با چرخاندن یک کشتی حاوی مواد با سرعت بالا حاصل می شود. نیروی گریز از مرکز مواد سنگین تری را به سمت خارج رگ هل می دهد...

Read More

کربن فعال چیست ؟

کربن فعال برای تصفیه مایعات و گازها در کاربردهای مختلفی از جمله آب آشامیدنی شهری ، فرآوری مواد غذایی و آشامیدنی ، از بین بردن بو ، کنترل آلودگی صنعتی و فیلترهای استفاده در منزل استفاده می شود...

Read More

تجهیزات و ابزارهای آزمایشگاهی شیشه آلات آزمایشگاهی

01
از 40
آزمایشگاه شیمی
تجهیزات آزمایشگاهی
اندرو بروکس / گتی ایماژ
این مجموعه تجهیزات آزمایشگاهی و ابزارهای علمی است.

02
از 40
ظروف شیشه ای برای آزمایشگاه مهم است

شیشه آلات آزما...

Read More

درک آزمایشگاه تحلیلی و مواد شیمیایی آزمایشگاهی

تست رقت سریال
آزمایشگاهها از این آزمون در تجزیه و تحلیل ICP-AES و AA از ماتریسهای جدید و ناشناخته یا غیرمعمول استفاده می کنند تا تشخیص دهند که آیا تداخلات فیزیکی و شیمیایی غیرخطی ممکن است در تجزیه و تحلیل های هدف گمنام باشد...

Read More

مواد شیمیایی مرک چیست ؟

در مرك ، می توانید از 5،000 ماده شیمیایی برای سنتز آلی استفاده كنید. اما این فقط آغاز است...

Read More

آنچه که در صفحه اصلی وام سهام? صفحه اصلی وام سهام و HELOCs توضیح داد

قرار دادن سهام خود را به کار با صفحه اصلی وام سهام یا وام سرمایهاضافهاندوختن (persian)

مقدار زیادی از آمریکایی ها حقوق صاحبان سهام-غنی است.

صاحب خانه به طور متوسط به دست آمده بیش از 5 ، 000 دل...

Read More

Elon Musk و تسلا گزارش سود سه ماهه اول سال با وجود COVID-19

تسلا در زمان تحلیلگران با تعجب و گزارش سود برای سه ماه اول از سال است. ایلان ماشین الکتریکی شرکت ساخته شده $16 میلیون. که با وجود آنچه که این بیماری همه گیر در حال انجام است به کارخانه ها و توانایی مردم برای خرید و پرداخت برای خودروهای جدید است...

Read More