Monthly Archives جولای 2020

هیرو برنامه وام مسکن 2020: بالا LTV تشکیلات جدید بکار تجاری گزینه

چه هیرو برنامه وام مسکن?

این Fannie Mae بالا LTV سرمایهاضافهاندوختن (persian) گزینه (هیرو) یک وام مسکن تسکین برنامه.

آن در نظر گرفته شده برای مالکان که می خواهند به تشکیلات جدید بکار تجاری به امروز نرخ پایین اما نمی به اندا...

Read More

با ادامه موج کاهش شغل دیگری 1.4 میلیون آمریکایی به دنبال مزایای بیکاری

آن را هنوز هم این سوال در ذهن همه را: چه آخرین اضافی COVID-19 مزایای بیکاری?

همانطور که در حال حاضر کسانی که 600 دلار در هفته پرداخت متوقف خواهد شد در پایان ماه ژوئیه. خانه دموکرات ها می خواهند به گسترش پرداخت...

Read More

اقتصاد آمریکا کاهش یافت در شکستن رکورد 33% رای سه ماهه گذشته

آن را هنوز هم این سوال در ذهن همه را: چه آخرین اضافی COVID-19 مزایای بیکاری?

همانطور که در حال حاضر کسانی که 600 دلار در هفته پرداخت متوقف خواهد شد در پایان ماه ژوئیه. خانه دموکرات ها می خواهند به گسترش پرداخت...

Read More

آینده تخت های بیمارستانی موجود در ایران و جهان

به عنوان کارکردهای یکپارچه برای تخت های بیمارستان و پیشنهادهای تحقیقاتی موجود ، نظارت بر بیماران گسترده ترین گروه در بین پیشنهادهای جامع برای مراقبت از بیماران پرخطر یا طولانی مدت است...

Read More

یکی دیگر از قوی سه ماهه انتظار برای آمازون در میان همه گیر

آمازون گزارش درآمد سه ماهه دوم پنج شنبه پس از بازار بسته می شود. سه ماهه اول قوی بود یکی برای e-commerce, جریان ویدئو و ابر-خدمات فناوری کرگدن...

Read More

دارای COVID-19 بحران کشته زنده تئاتر در انگلستان ؟

قصه های وای از بیکار و یا “استراحت” بازیگران چیز جدیدی نیست; آنها بیشتر متزلزل حرفه ای. اما با توجه به coronavirus بحران, تئاتر, بازیگران در بریتانیا به مراتب بیشتر به دلیل شکایت از حد معمول...

Read More

بازگشت به کار به این معنا نیست به صرف به عنوان قبل از

پایان ماه ژوئیه علائم تیره و تار گذار برای ده ها میلیون نفر از آمریکایی ها صدمه مالی COVID-19 بیماری همه گیر. فدرال مهلت قانونی برای اخراج به پایان رسید جولای 24 و اضافی 600 دلار در هفته در گسترش مزایای بیکاری منقضی ژوئیه 31...

Read More

سال فاصله نه در افق دانش آموزان به عنوان مهمترین طرح به سر به عقب به دانشگاه

ما در حال رفتن به ماه اوت است که زمانی که بسیاری از دانشجویان به عنوان بازگشت به مدرسه.

حداقل از راه دور برای برخی از آنها که بیشتر از یادگیری خود را آنلاین. که برای حفظ COVID-19 از گسترش در دانشگاه و از طریق جوامع است...

Read More

شکرگزاری نمی خواهد راه اندازی خرید در جمعه سیاه در برخی از بزرگترین خرده فروشان

وجود دارد شکرگزاری سنت — و پس از آن وجود دارد شکرگزاری سنت مانند کمپینگ در مقابل فروشگاههای جعبه بزرگ و در انتظار ساعت برای درهای باز. سپس می آید, هرج و مرج, به عنوان خریداران صعود بیش از یک دیگر برای رسیدن به صفحه نمایش بزرگ تلویزیون ها و دیگر ایرانیان...

Read More

صفحه اصلی مراقبت از کودک داشتن اتحادیه کارگران در کالیفرنیا

در دوشنبه, کالیفرنیا خانه مراقبت از کودکان کارگران رای به داشتن اتحادیه...

Read More