کتاب روانشناسی

وی با اعلام اینکه 37 کتابفروشی شیراز به طرح کتاب پاییزه سال 1399 پیوسته اند کتاب روانشناسی ، گفت: 7 کتابفروشی در شهرهای دیگر استان نیز در این طرح ملی شرکت کرده اند. وی گفت: در دوره قبلی پروژه های حمایت از  کتاب روانشناسی خانه کتاب و موسسه ادبیات ایران توسط کتابفروشی ها که در …

ادامه مطلبکتاب روانشناسی