چقدر یک انسان زندگی ارزش دارد ؟

وجود دارد بسیاری از مکالمات در حال حاضر که به نظر می رسد به گودال اقتصاد در برابر زندگی و سلامت. وجود دارد بحث

توسط AKHBAREMAAAA در 5 اردیبهشت 1399

وجود دارد بسیاری از مکالمات در حال حاضر که به نظر می رسد به گودال اقتصاد در برابر زندگی و سلامت. وجود دارد بحث بر سر تجارت آف بازگشایی اقتصاد, برای مثال, و بیش از خطر پرداخت برای کارگران ضروری. اما کثیف مخلوط متعادل انسان با هزینه های اقتصادی هزینه های شروع و پایان با کروناویروس بحران است.

آمار و سلامت اقتصاددان Howard استیون فریدمن گفت: "بازار" میزبان کای Ryssdal که برچسب قیمت بر روی زندگی انسان ها همه در اطراف ما.

"این اتفاق می افتد در دادگاه های مدنی برای سود شرکت و در واقع سازمان های نظارتی با استفاده از ارزش های زندگی را به عنوان بخشی از خود را به طور منظم کار می کنند," او گفت:.

زیر اقتباس از فریدمن کتاب جدید "قیمت نهایی: ارزش ما در محل زندگی" در مورد چگونه اقتصاددانان و دانشمندان داده ارزش زندگی بشر و برخی از محدودیت ها از روش های خود را.

چقدر یک انسان زندگی ارزش دارد ؟

سوال و پیچیدگی ساکن در این واقعیت است که چگونه ما می رسند برچسب قیمت بر روی زندگی انسان می گوید زیادی در مورد اولویت های ما است. برچسب قیمت و روش های مورد استفاده برای توسعه آنها بازتابی از ارزش های ما به عنوان یک جامعه است. آنها می شود با تاثیر از اقتصاد, اخلاق, دین, حقوق بشر و قانون است.

در حالت ایده آل وجود دارد خواهد بود یک پاسخ ساده چگونه به ارزش یک زندگی انسانی است که اکثر مردم می توانند به توافق برسند. هنوز هیچ پاسخ.

فیلسوف آیزایا برلین اظهار داشت که انسان یک "عمیق و علاج ناپذیر متافیزیکی نیاز" برای جستجوی بی انتها حقیقت است که وجود ندارد. در عوض ما باید بپذیریم که وجود دارد بسیاری از رقابت حقایق و یک "کثرت ارزش است." این کار از ارزش نهادن به زندگی بسیاری از رقابت حقایق و هیچ پاسخ ساده است. خوانندگان ممکن است پیدا کردن آن خسته کننده است که ما نمی توانیم به طور خلاصه با یک کلید نقطه گلوله و یا نگاهی تنها-صفحه اصلی پیام در مورد چگونگی زندگی انسان ارزش است اما موضوعات به عنوان پیچیده به عنوان این اغلب نمی توان آب پز را به یکی مختصر و مفید راه حل که ارضا تقریبا تمام اشخاص علاقه مند.

ارزش نهادن به برخی از زندگی بیش از دیگران به نظر می رسد منطقی و طبیعی برای بسیاری از ما است. با توجه به انتخاب صرفه جویی در زندگی یک محکوم سریال قاتل یا زندگی قهرمانانه افسر پلیس, بسیاری از را انتخاب کنید برای صرفه جویی افسر پلیس است. در سطح شخصی همدلی همواره ما را به ارزش زندگی کسانی که نزدیک به ما بیشتر از زندگی کسانی که ما نمی دانیم. اگر شما تا به حال به را انتخاب کنید بین صرفه جویی در زندگی یک غریبه و یا زندگی فرزند خود را نمی خواهد شما را نجات فرزند خود را ؟

برای دیگران ارزش نهادن به تمام زندگی همین است و برخی از منطق بصری. این یک پاسخ ساده. در آن طنین انداز با بسیاری از مردم اظهار داشت: چشم انداز و آن را در خط با این دیدگاه که اگر زندگی باید ارزش و سپس هیچ کس نباید درمان ترجیحی را دریافت کنند.

این مفهوم و ارزش نهادن به زندگی به همان اندازه است که یک رجعت به آرمان برابری طلب فلسفه بلکه یکی که طنین انداز در میان بسیاری از مردم است. در نظر میلیاردرهای مارک زوکربرگ و همسرش پریسیلا چان. خود را باز نامه ای به نوزاد دختر را اظهار داشت: "ما اعتقاد داریم که تمام زندگی باید برابر با ارزش است که شامل بسیاری از افرادی که در زندگی نسل های آینده را از امروز زندگی می کنند."

این تمایلات است آینه در فلسفه بنیاد بیل و ملیندا گیتس: "ما ارزش برابر در همه زندگی است." ارزش نهادن به تمام زندگی همان است که ضد شهودی به بسیاری از. پس از همه, آن را برابر saints با گناهکاران, برندگان جایزه نوبل با بی خانمان و معتادان به هروئین مخترع نجات بخش واکسن با یک قاتل توده.

برخی از نگاهی فلسفی دیدگاه که زندگی انسان بی بها است. افرادی که به این موضع که نتیجه گیری این سوال که تا چه حد یک زندگی انسانی است که ارزش و بی معنی است و یا دندان شکن. با این حال فکری رضایت بخش این دیدگاه را نادیده می گیرد این واقعیت است که زندگی انسان به طور مداوم در حال کسب درآمد است و این باید انجام شود در یک راه عادلانه.

برچسب قیمت هستند که به طور مداوم قرار می گیرد و در زندگی ما است. اگر ما در مورد مراقبت از سهام ما نیاز به اطمینان حاصل شود که علم پشت این تخمین ها نیست کف فروش رسیده و این انصاف است که همیشه مورد توجه در هنگام تحليل هزينه-فايده انجام شده است.

هوارد استیون فریدمن

در کتاب من "قیمت نهایی: ارزش ما در محل زندگی" من را عملی رویکرد تمرکز بر دنیای واقعی روش چگونه زندگی ارزش دارد و مفاهیم و محدودیت های این روش است. قیمت بستگی دارد که در حال انجام است ارزیابی روش آنها با استفاده از هدف برای ارزیابی و اغلب که زندگی است که ارزش دارد.

عالی بسیاری از اقتصاددانان و پنجه وظیفه دلهره آور از قرار دادن برچسب قیمت بر روی زندگی است. این اقتصاددانان مشاهده این به عنوان یک ورزش لازم برای تولید کلید ورودی برای هزینه-سود تجزیه و تحلیل. این تلاش در کسب درآمد از زندگی مگس در چهره کسانی که حفظ این زندگی بی بها است و نمی توان ارزش است. اقتصاددانان باید مفروضات و در حالی که ریاضی زیر را برآورد گاهی اوقات ممکن است پیچیده و کلید پیش فرض های ساخته شده به این تخمین ها ساده هستند و متاسفانه سرند با محدودیت و اغلب نقص است.

روش است که تکیه بر نظرسنجی که مطرح فرضی پرسش و پاسخ با کمی پایه ای در واقعیت همیشه تولید و سوال برانگیز نتایج. برای مثال نقشه برداری مردم چقدر پول آنها نیاز به پرداخت می شود به قبول یک 1 درصد افزایش در احتمال مرگ ناشی از سرطان ریه منجر خواهد شد طیف گسترده ای از پاسخ.

واقعیت این است که این نظرسنجی با توجه به نمایندگان راستین نمونه از جمعیت می افزاید: بیشتر مسائل. اضافی گام به استثنای پاسخ که مناسب نیست در چارچوب آنچه که شده است از پیش تعریف شده به عنوان قابل قبول ترکیبات آن نقص است. واضح است که این روش بسیار مشکوک و هر دو از لحاظ نظری و عملی است. اما آنها وجود دارند و استفاده می شود به منظور توسعه کلید ورودی که بر تصمیم گیری در زندگی ما است. بر خلاف فلسفی بحث این روش ها و نتایج خود را می تواند به آسانی مورد بررسی قرار گرفت و از نظر آماری قابل تنظیم برای تولید های مختلف به طور بالقوه عادلانه تر نتایج.

برای کاهش این مسائل با این نظر سنجی نمونه تعصبات باید اصلاح شود به بازتاب گسترده جمعیت و محدودیت ها باید قرار داده نمی شود در پاسخ و بسیار بزرگ و با ارزش باید مورد استفاده قرار گیرد برای نشان دادن نظر کسانی که می گویند ارزش زندگی بی بها است.

روش است که تکیه بر مردم در دنیای واقعی تصمیم گیری به نظر می رسد که قوی تر اساس در بازتاب چگونه جامعه در واقع ارزش های زندگی و در عین حال این روش نیز عمده مسائل نظری و عملی. آنها بررسی چقدر بیشتر کسی که نیاز به پرداخت می شود به منظور کار یک کار مخاطره آمیز و یا چقدر که مایل به صرف اقدامات ایمنی و کاهش خطرات ناشی از مرگ و میر آنها. این روش فرض کنیم که مردم آگاه هستند از پیامدهای تصمیمات خود را و است که آنها گزینه های دیگر. این استنباط ارزش آماری زندگی مغرضانه است چرا که افراد اغلب فاقد گزینه اهرم مورد نیاز به مذاکره و یا آگاهی از خطرات.

با تمام این محدودیت ها در مورد چگونه به منظور برآورد ارزش زندگی ما با تعداد محدودی از گزینه های. برچسب قیمت هستند که به طور مداوم قرار می گیرد و در زندگی ما است. اگر ما در مورد مراقبت از سهام ما نیاز به اطمینان حاصل شود که علم پشت این تخمین ها نیست کف فروش رسیده و این انصاف است که همیشه مورد توجه در هنگام تحليل هزينه-فايده انجام شده است.

ما نیاز به اصرار دارند که هر چه قیمت است استفاده می شود به ارزش زندگی است به اندازه کافی بالا به اندازه کافی محافظت از زندگی انسان است. ما نیاز به اصرار دارند که نابرابر دستمزد شکاف مانند نژادی و جنسیتی پرداخت شکاف حذف شود پس آنها تاثیر ارزیابی از زندگی است. ما نیاز به اصرار دارند که زمانی که درآمد استفاده می شود در ارزش نهادن به زندگی, مراحل باید انجام شود تا اطمینان حاصل شود که زندگی فقیر ترین و بازنشسته و افراد بیکار و کسانی که داوطلب وقت خود را محافظت می شود و نه چپ مستعد ابتلا به هوی و هوس از دولت ها سازمان ها و شرکت های بزرگ.

هیچ وضعیت باید وجود داشته باشد که دادگاه تعیین می کند که کسی مرگ نمی شایستگی خسارت پس از مرگ "پول را نجات داد." هیچ وضعیت باید وجود داشته باشد که در آن مرگ یک میلیاردر است که تلقی به ارزش بیش از مرگ و میر ناشی از یک صد نفر که به دست آورده بسیار کمتر است. هیچ وضعیت باید وجود داشته باشد که در آن یک شرکت بی ارزش خطرات زندگی مردم را به صرفه جویی چند دلار است. هیچ وضعیت باید وجود داشته باشد که در آن نابرابر ارزش نهادن به زندگی انسان منجر به محرومیت از حقوق اساسی بشر.

تمام زندگی خود ارزشمند هستند اما آنها بی بها. بلکه آنها قیمت تمام وقت. اغلب برچسب قیمت غیر منصفانه هستند. ما نیاز به اطمینان حاصل شود که هنگامی که زندگی قیمت هستند که آنها قیمت نسبتا مناسب به طوری که حقوق بشر و زندگی بشر همیشه محافظت می شود.

اقتباس گزیده ای از "قیمت نهایی: ارزش ما در محل زندگی" هوارد استیون فریدمن (University of California Press, مه 5 سال 2020).

اگر شما یک عضو خود را در محلی عمومی و ایستگاه های رادیویی ما با تشکر از شما — از آنجا که حمایت خود را کمک می کند تا کسانی که در ایستگاه نگه داشتن برنامه هایی مانند بازار در هوا. اما بازار همچنان به رشد, ما نیاز به سرمایه گذاری اضافی از کسانی که مراقبت در مورد آنچه ما انجام می دهیم: superfans مثل شما.

کمک مالی خود را — به عنوان کمی به عنوان $5 — کمک به ما در ایجاد محتوا است که مسائل را به شما و جامعه شما و برای رسیدن به مردم بیشتر به جایی که آنها هستند – که آیا رادیو, پادکست ها و یا آنلاین.

هنگامی که شما کمک می کند به طور مستقیم به بازار شما را تبدیل به یک شریک در آن ماموریت: کسی که می داند که وقتی همه ما دقیق همه برنده.tinyurlis.gdv.gdv.htu.nuclck.rushrtco.detny.im
آخرین مطالب