LTV توضیح داد: آنچه که "وام به ارزش" برای یک وام مسکن ؟

چه LTV چیست ؟ خود را "وام به نسبت ارزش" (LTV) مقایسه اندازه وام به ارزش خانه است. به عنوان مثال: اگر خانه خو

توسط AKHBAREMAAAA در 20 تیر 1399

چه LTV چیست ؟

خود را "وام به نسبت ارزش" (LTV) مقایسه اندازه وام به ارزش خانه است.

به عنوان مثال: اگر خانه خود را به ارزش $200,000, و شما یک وام مسکن برای $180,000 خود را وام به نسبت ارزش است که 90 درصد — از آنجا که این وام باعث می شود تا 90 درصد از قیمت کل.

شما همچنین می توانید در مورد فکر می کنم LTV نظر خود پرداخت.

اگر شما با قرار دادن 20 درصد پایین این بدان معناست که شما در حال گرفتن وام 80 ٪ از ارزش خانه. بنابراین خود را وام به نسبت ارزش است 80 درصد است.

LTV یکی از اصلی شماره یک وام دهنده به نظر می رسد در زمانی که تصمیم به تایید شما برای خرید خانه یا تشکیلات جدید بکار تجاری.

بررسی وام مسکن خود را واجد شرایط (Jul 10, 2020)

در این مقاله (جست و خیز به...)


LTV برای وام مسکن در مقابل سرمایهاضافهاندوختن (persian)

استفاده از وام دهندگان وام به ارزش محاسبات در هر دو خرید و تشکیلات جدید بکار تجاری و معاملات. اما ریاضی برای تعیین LTV تغییرات بر اساس هدف از این وام.

برای خرید خانه LTV بر اساس قیمت فروش خانه — مگر خانه ارزیابی برای کمتر از آن قیمت خرید. وقتی این اتفاق می افتد خانه خود را LTV است که بر اساس کاهش ارزش ارزیابی نه قیمت خرید خانه را.

با یک تشکیلات جدید بکار تجاری LTV است که همیشه مبتنی بر خانه خود را ارزیابی ارزش اصلی قیمت خرید خانه است.

وام به ارزش است به ویژه مهم است که با استفاده از یک نقد کردن سرمایهاضافهاندوختن به عنوان قرض دهنده حداکثر LTV تعیین خواهد کرد که چه مقدار سهام شما می توانید بیرون از خانه خود را.

بررسی وام مسکن خود را واجد شرایط (Jul 10, 2020)

نحوه محاسبه وام به نسبت ارزش

محاسبه وام خود را به ارزش به نسبت ساده است. همه شما باید انجام دهید این است که نگاهی به مبلغ وام خود را و آن را تقسیم بر قیمت خرید و یا, اگر شما refinancing تقسیم ارزش ارزیابی.

Visual of LTV equation: To calculate loan to value ratio, divide the mortgage loan amount by the purchase price (for home buyers) or appraised value (for refinancers)

وام به نسبت ارزش است که همیشه بیان شده به عنوان یک درصد است. بنابراین اگر شما نتیجه 0.75 برای مثال شما LTV 75%.

وام به نسبت ارزش نمونه

در اینجا چند نمونه برای نشان دادن مفهوم وام به ارزش برای وام مسکن.

LTV برای یک خانه است که ارزیابی بالاتر از آن قیمت خرید

هنگامی که شما خرید یک خانه است که ارزیابی برای بیش از قیمت خرید خود را وام به نسبت ارزش بر اساس قیمت خرید و به جای ارزیابی.

 • خانه قیمت: $100,000
 • ارزیابی ارزش : $110,000
 • Downpayment: $20,000
 • مبلغ وام: $80,000
 • 80,000 / 100,000 = 0.8
 • وام به ارزش: 80%

LTV برای یک خانه است که ارزیابی زیر قیمت خرید

اگر شما در حال خرید یک خانه و ارزیابی ارزش پایین تر از قیمت خرید خود را LTV بر اساس ارزیابی ارزش به جای. این منجر به بالاتر وام به نسبت ارزش.

 • خانه قیمت: $100,000
 • ارزیابی ارزش : $90,000
 • Downpayment: $20,000
 • مبلغ وام: $80,000
 • 80,000 / 90,000 = 0.89
 • وام به ارزش: 89%

LTV برای وام مسکن سرمایهاضافهاندوختن (persian)

به عنوان طولانی به عنوان شما لازم نیست که یک وام مسکن دوم در خانه خود را مانند یک صفحه اصلی وام سهام یا وام خانه سهام خط اعتباری — LTV محاسبه شده است همان برای تشکیلات جدید بکار تجاری برای خرید خانه است.

فقط به یاد داشته باشید شما با استفاده از ارزیابی ارزش و نه از قیمت خرید.

 • صفحه اصلی ارزش: $100,000
 • تعادل وام: $80,000
 • حقوق صاحبان سهام: $20,000
 • 80,000 / 100,000 = 0.8
 • وام به ارزش: 80%

چه CLTV و HCLTV?

هنگامی که شما تشکیلات جدید بکار تجاری با یک دوم وام امن توسط املاک وام به ارزش محاسبه کمی متفاوت است. شما باید یک یا دو نسبت را در نظر بگیرید:

 • این CLTV (همراه وام به ارزش) اقدامات خود را اول و دوم وام مسکن در ترکیب علیه خود ارزیابی ارزش خانه است. CLTV در مورد هر دو صفحه اصلی وام سهام و عدالت خانه خطوط اعتباری
 • این HCLTV (بالا همراه وام به ارزش) اقدامات خود را در بالاترین سطح ممکن وام به نسبت ارزش, از جمله هر گونه دست نخورده تعادل در وام مسکن دوم خود را. HCLTV فقط اگر شما از عدالت خانه خط اعتباری (HELOC)

در اینجا هر یک چگونه محاسبه شده است.

CLTV: Refinancing با صفحه اصلی وام سهام

محاسبه CLTV نسبتا ساده است. شما خود را اضافه اول و دوم وام مسکن توازن و تقسیم این مقدار توسط خانه ارزش ارزیابی.

ببینید که چگونه LTV متفاوت از CLTV.

 • صفحه اصلی ارزش: $100,000
 • تعادل وام: $80,000
 • دوم وام balance : $10,000
 • حقوق صاحبان سهام: $10,000
 • 80,000 / 100,000 = 0.8
 • وام به ارزش: 80%
 • (80,000 + 10,000) / 100,000 = 0.9
 • CLTV: 90%

HCLTV: Refinancing با عدالت خانه خط اعتباری

هنگامی که شما تشکیلات جدید بکار تجاری با عدالت خانه خط اعتباری وام دهنده را در نظر کامل خود را وام مسکن دوم در آن LTV محاسبه — حتی اگر شما در میانهی شب خارج مقدار کامل در دسترس شما است.

از آنجا که این, شما در واقع در نهایت با سه اقدامات وام خود را به ارزش.

استاندارد LTV; این CLTV که ترکیبی از اولین وام مسکن خود را با مقدار شما خارج از وام مسکن دوم خود را; و HCLTV که نظر خود را کامل اول و دوم تعادل وام مسکن بدون در نظر گرفتن مقدار شما خارج شود.

 • صفحه اصلی ارزش: $200,000
 • تعادل وام: $100,000
 • موجود دوم وام balance: $80,000
 • مقدار وام دوم کشیده شده: $40,000
 • حقوق صاحبان سهام: $20,000
 • 100,000 / 200,000 = 0.5
 • وام به ارزش: 50%
 • (100,000 + 40,000) / 200,000 = 0.7
 • CLTV: 70%
 • (100,000 + 80,000) / 200,000 = 0.9
 • HCLTV: 90%

این که آیا شما در حال خرید یا refinancing وام خود را وام به ارزش مهم است زیرا آن کمک می کند تا به تعیین نرخ وام مسکن و وام خود را واجد شرایط.

بررسی تشکیلات جدید بکار تجاری خود را واجد شرایط (Jul 10, 2020)

چرا LTV مهم در املاک و مستغلات

LTV مهم است که هنگامی که شما خرید یک خانه یا تشکیلات جدید بکار تجاری به دلیل آن را تعیین می کند چگونه مخاطره آمیز وام خود را است.

بیشتر به شما قرض نسبت به ارزش خانه خود را به "ریسک" این است که برای وام دهندگان. چرا که اگر شما به طور پیش فرض بر روی وام برای برخی از دلیل آنها باید پول بیشتری بر روی خط.

به همین دلیل تمام رهن باید "حداکثر LTV" به واجد شرایط. حداکثر وام به ارزش نیز می توانید از فکر به عنوان یک حداقل پرداخت پایین.

برای مثال, محبوب FHA وام برنامه اجازه می دهد تا پرداخت فقط 3.5 درصد. که همان عنوان کرد و گفت: این برنامه دارای یک حداکثر LTV از 96.5 درصد — از آنجا که اگر شما را به 3.5 درصد پایین پرداخت بیشتر شما می توانید به قرض گرفتن است 96.5 درصد از قیمت خانه.

چه خوب است وام به نسبت ارزش?

از یک وام دهنده دیدگاه 80% وام به نسبت ارزش ایده آل است زیرا آن را به حداقل می رساند خطر از دست دادن پول در صورتی که وام گیرنده پیش فرض. به همین دلیل خریداران خانه با 20% و 80% LTV دریافت قدرت پردازش خاص مانند اجتناب از وام مسکن بیمه.

اما -- و آن را یک "اما" — آن را همیشه حس را به هدف 80% LTV. چرا که 20 درصد پایین پرداخت است که به سادگی شدنی برای بسیاری از خریداران خانه.

بنابراین خوب وام به نسبت ارزش بستگی به خرید از خانه خود را به اهداف. برای یک فرد 100% ممکن است یک LTV. دیگر 70 درصد ممکن است ایده آل است.

در اینجا چه چیزی را در نظر بگیرید.

اگر هدف شما این است برای ایجاد یک پرداخت و خرید یک خانه هر چه زودتر به دنبال یکی از این برنامه های وام مسکن با بالا LTV کمک هزینه:

 • وزارت کشاورزی ایالات متحده وام — 100% LTV
 • وام — 100% LTV
 • معمولی 97 وام — 97% LTV
 • HomeReady و خانه امکان پذیر است — 97% LTV
 • FHA وام — 96.5% LTV

اگر هدف شما این است برای به دست آوردن پایین ترین نرخ بهره ممکن است و به حداقل رساندن خود را به طور کلی هزینه های وام شما باید هدف برای کاهش LTV. این معمولا به معنی گرفتن یک وام معمولی با 10%-20% پایین.

بررسی خرید از خانه خود را واجد شرایط (Jul 10, 2020)

بالا LTV وام برای خریداران خانه

وجود دارد تعدادی از برنامه های وام به طور خاص در راستای صاحبخانه با بالا LTVs. وجود دارد و حتی برخی از برنامه هایی که نادیده گرفتن وام به ارزش در دسترس نباشد.

در اینجا یک بررسی مختصر از شایع تر بالا-LTV انواع وام.

وام: تا 100% LTV مجاز

وام تضمین شده توسط U. s. Department of Veterans Affairs.

وام و دستورالعمل ها اجازه می دهد به صورت 100 درصد LTV که بدان معنی است که بدون پیش پرداخت مورد نیاز است برای یک وام.

گرفتن است و وام های مسکن در دسترس هستند فقط برای برخی از خریداران خانه از جمله:

 • فعال-وظیفه سربازی افراد
 • جانبازان
 • همسران نظامی
 • اعضای انتخاب شده ذخیره یا گارد ملی
 • دانشجویان در ارتش ایالات متحده
 • نیروی هوایی و گارد ساحلی آکادمی اعضای
 • Midshipman در آکادمی نیروی دریایی ایالات متحده
 • جنگ جهانی دوم تاجر ملوانان
 • خدمات بهداشت عمومی آمریکا به افسران
 • National Oceanic & Atmospheric Administration افسران

اطلاعات بیشتر در مورد مزایای استفاده از 100% LTV تامین مالی در اینجا.

وزارت کشاورزی ایالات متحده وام: تا 100% LTV مجاز

وزارت کشاورزی ایالات متحده وام بیمه توسط وزارت کشاورزی ایالات متحده. وزارت کشاورزی ایالات متحده وام اجازه می دهد تا به صورت 100 درصد LTV بدون پیش پرداخت مورد نیاز است.

همچنین می دانیم که بسیاری از این برنامه به عنوان "مسکن روستایی." شما می توانید پیدا کردن کشاورزی وام در مناطق روستایی کشور بلکه در بسیاری از حومه.

اطلاعات بیشتر در مورد وزارت کشاورزی ایالات متحده تامین مالی و چگونه برای واجد شرایط بودن در اینجا.

FHA وام: تا 96.5% LTV مجاز

FHA وام بیمه توسط اداره مسکن فدرال یک سازمان در ایالات متحده وزارت مسکن و توسعه شهری (HUD).

FHA وام مسکن دستورالعمل نیاز به یک downpayment حداقل 3.5 درصد است. بر خلاف VA و کشاورزی وام FHA وام نه محدود نظامی در پس زمینه و یا محل — وجود دارد هیچ ویژه الزامات واجد شرایط بودن.

FHA وام می تواند به خصوص مناسب برای خریداران خانه با کمتر از اعتبار کامل نمرات.

وام های معمولی: تا 97% LTV مجاز

معمولی وام های تضمین شده توسط فانی می و فردی مک. هر دو گروه ارائه 97 درصد LTV خرید وام مسکن, که بدان معنی است که شما نیاز به ایجاد یک downpayment از 3 درصد به واجد شرایط.

97 درصد وام در دسترس هستند از طریق اکثر وام دهندگان وام مسکن و خصوصی وام مسکن بیمه (PMI) است که اغلب مورد نیاز است.

نسبت به FHA وام وام های معمولی به 97 درصد LTV توصیه برای مالکان با نمره های اعتباری است. در بسیاری از موارد دیگر FHA وام ترجیح داده می شوند.

بالا LTV وام مسکن refinances

بالا-LTV وام مسکن می تواند ساده تر برای تشکیلات جدید بکار تجاری معاملات از آنها برای خرید. چندین آژانس های فدرال را "بدون ارزیابی" و یا "ساده" تشکیلات جدید بکار تجاری برنامه های در دسترس برای ایالات متحده مالکان است.

FHA ساده سرمایهاضافهاندوختن (persian)

FHA ساده تشکیلات جدید بکار تجاری یک ویژه برنامه سرمایهاضافهاندوختن برای مالکان با FHA وام مسکن. دستورالعمل های رسمی برای FHA ساده تشکیلات جدید بکار تجاری صرف ارزیابی مورد نیاز که به معنی خانه LTV مهم نیست — یک چیز خوب اگر ارزش اموال خود را افزایش نمی دهد.

و ساده کردن سرمایهاضافهاندوختن (persian)

VA ساده تشکیلات جدید بکار تجاری یک ویژه برنامه سرمایهاضافهاندوختن برای مالکان با موجود VA وام خانه. نام رسمی و ساده تشکیلات جدید بکار تجاری است که کاهش نرخ بهره وام سرمایهاضافهاندوختن (IRRRL). این گاهی اوقات به نام VA-به-وام.

شبیه به آن FHA پسر عموی VA ساده تشکیلات جدید بکار تجاری نیست و نیاز به ارزیابی و نه نیاز به تایید درآمد و اشتغال و یا اعتباری.

USDA ساده سرمایهاضافهاندوختن (persian)

USDA ساده تشکیلات جدید بکار تجاری در دسترس است به صاحب خانه با موجود USDA وام مسکن تنها. مانند VA FHA و ساده برنامه های این وزارتخانه تشکیلات جدید بکار تجاری waives نیاز برای ارزیابی خانه. این برنامه در حال حاضر در مرحله آزمایشی و در دسترس در 19 متحده است.

وام مسکن تسکین سرمایهاضافهاندوختن (persian)

در طول سال شده اند وجود دارد تعدادی از "تشکیلات جدید بکار تجاری وام مسکن تسکین" برنامه های طراحی شده برای کمک به صاحب خانه که در زیر آب در وام های خود را.

بودن "زیر آب" به معنی مدیون شما بیشتر در خانه از آن است که در حال حاضر ارزش است. به عنوان یک نتیجه, شما LTV است که بیش از 100%.

برای مثال تصور کنید که شما یک وام مسکن برای $150,000 در یک خانه است که هم به ارزش $150,000. اما خانه خود را از دست می دهد ارزش و در حال حاضر ارزش تنها $125,000. جدید خود را وام به نسبت ارزش 120 درصد.

داشتن یک LTV بالای 100 ٪ به طور معمول رد صلاحیت شما از refinancing. اما با یک وام مسکن ویژه امداد برنامه شما می تواند تشکیلات جدید بکار تجاری زیر آب خانه را به یک نرخ پایین تر به وام مسکن خود را بیشتر قابل کنترل است.

شما می توانید جزئیات در مورد زمان امدادی وام مسکن سرمایهاضافهاندوختن (persian) برنامه های در اینجا.

پیدا کردن اگر شما واجد شرایط برای وام مسکن

وام به ارزش نسبت چقدر شما قرض نسبت به خانه خود را به ارزش. این یک فرمول ساده اما آن را پایه ای برای بسیاری از وام دادن وام مسکن.

هنگامی که شما می دانید شما LTV شما می توانید کشف کردن که وام مسکن شما به احتمال زیاد به واجد شرایط برای و که قرض دهنده ارائه می دهد بهترین نرخ برای وضعیت شما.

بررسی نرخ جدید (Jul 10, 2020)

tinyurlis.gdv.gdu.nuclck.ruulvis.netshrtco.detny.im
آخرین مطالب
مقالات مشابه
نظرات کاربرن