تکنیک انتقال پیامک همراه اول

راهنمای تکنیک انتقال از طریق پیام کوتاه: حامیان می توانند با دخالت در چارچوب پیام کوتاه در 8911 از این دولت

توسط AKHBAREMAAAA در 15 خرداد 1399
راهنمای تکنیک انتقال از طریق پیام کوتاه: حامیان می توانند با دخالت در چارچوب پیام کوتاه در 8911 از این دولت سود ببرند. انتقال پیامک به شرح زیر است: از چپ به راست مدل کنید: جمع مبلغ (به ریال) * شماره هدف (با پیشوند) 09191111111 * 10000 حامی منحصر به فرد (پایدار): تأیید کننده گرامی برای انتقال شارژ همراه اول ، مبلغ اعتبار به 09190000000 با اضافه کردن 100000 ریال بطور موثر انجام شد. حامیان با ارسال یک پیام کوتاه خالی (یا برخی پیامک های دیگر) به 8911 با یک پیام کوتاه کمکی برای کارآمدترین روش برای استفاده از این دولت مشاوره می شوند. دستورالعمل مدیریت پیام کوتاه برای حامیان خارق العاده مانند موارد زیر است. تأییدکننده گرامی ، در صورتی که خیلی دردسر نباشد ، پیامک مبادله را به شرح زیر ارسال کنید: از چپ به راست تست کنید: پشتیبان اهداف (اعتبار): تأییدکننده عزیز ، مبلغ 100000 ریال از 09120000000 به طرز شگفت آور منتقل شده است. جمع مبلغ (به ریال) * شماره هدف (با پیشوند) 09191111111 * 10000 در پی ارائه تقاضای حرکت برای اعتباری از طرف حامی ، چارچوب مناسب درخواست ، مبلغ و شماره هدف را بررسی می کند و پس از آن ، تأییدکننده با یک پیام فوری نقطه شروع را تأیید می کند. حامی باید شماره 1 را برای تأیید ارسال کند. هر زمان که توسط تأیید کننده تأیید شود ، حرکت اعتباری رخ خواهد داد و از طریق پیامک حرکت اعتباری به طرفداران منبع و هدف گفته می شود: اندازه گیری هر حرکت باید عاملی معادل 10000 ریال و در جایی در محدوده 10،000 و 100000 باشد. سقف تعویض اعتبار ماه بدون تغییر 500000 ریال است. هزینه جابجایی اعتبار: هزینه هر حرکت اعتباری علاوه بر مخزن 9٪ ، 40 تومان است.
آخرین مطالب