دسیکاتور آزمایشگاهی چیست ؟

این گزینه تعادل نیاز به تهیه چندین محلول نمکی اشباع دارد. نمونه در محل خشک کن با محلول نمکی اشباع شده قرار داد

توسط AKHBAREMAAAA در 10 اردیبهشت 1399
این گزینه تعادل نیاز به تهیه چندین محلول نمکی اشباع دارد. نمونه در محل خشک کن با محلول نمکی اشباع شده قرار داده می شود و سپس در شرایط ASAP مورد نظر در فر با دمای کنترل قرار می گیرد. نمک به گونه ای انتخاب می شود که RH مورد نظر در شرایط دمای ASAP تولید شود. همانطور که با تمام رویکردهای تعادل ، درک میزان جذب رطوبت نمونه در حال تجزیه و تحلیل مهم است. گزارش شده است که زمان تعادل برای قرص های ذخیره شده در دستگاه خشک کن در دمای 25 درجه سانتیگراد تقریباً 1 هفته است (لی و همکاران ، 2003). با این حال ، معادله آرنیوس تنظیم رطوبت (معادله 1) فرض می کند که رطوبت در کل مدت زمان تعادل در هدف قرار دارد. بنابراین ، باید مراقب باشید تا زمانی که نمونه در هدف نباشد ، به حداقل برسد. با زمان تعادل به همان اندازه طولانی که توسط لی و همکاران بیان شده است. (2003) ، کاملاً بعید است که هرگونه پیش بینی ASAP دقیق باشد. با این حال ، کار واترمن و مک دونالد (2010) و داده های داخلی تولید شده در زیر ، نشان می دهد که مدت زمان تعادل نسبت به مدت زمان ذخیره سازی برای آن دسته از زمان های ASAP که به ترتیب روزها در مقابل ساعت ها هستند سریع است. سه آزمایش برای اندازه گیری زمان تعادل در فرمولاسیون دارونما که شامل 99.5٪ سلولز میکروکریستالی و روان کننده 5/0٪ بود ، انجام شد. تصحیح Clausius-Clapeyron برای محاسبه aw در کلیه موارد در شکل 8 استفاده شد. در اولین آزمایش ، قرص ها با مقدار تقریبی 0.25 شروع شدند. یک مجموعه از قرص ها در دستگاه دسیکاتور خشک کن (70 درجه سانتیگراد با محلول اشباع شده از LiCl ، انتظار می رود که تقریباً 11٪ RH تولید کند) و یک مجموعه در یک محفظه پایداری (70 درجه سانتیگراد / 10٪ RH) قرار داده شده است. همانطور که از شکل 8A مشاهده می شود ، تبلت های موجود در محفظه پایداری پس از تقریباً 4 ساعت به تعادل می رسند ، در حالی که قرص های موجود در دستگاه خشک کن پس از 8 ساعت تقریباً به تعادل رسیده و در مقطعی بین 8 تا 24 ساعت به تعادل می رسند. در آزمایش دوم ، ابتدا قرص ها با استفاده از الک های مولکولی خشک می شوند تا آنجا که ممکن است آب بیشتری از بین برود و سپس همانطور که در ابتدا توضیح داده شد در همان انبار قرار داده شود. همانطور که در شکل 8B مشاهده می شود ، هر دو نمونه در 4 ساعت در 0.01 واحد واحد هدف قرار داشتند. در آزمایش سوم ، قرص ها دوباره قبل از قرار دادن آنها در یک دستگاه خشک کن (75 درجه سانتی گراد / سدیم کلسیم) یا یک محفظه پایداری در (75 درجه سانتیگراد / 75٪ RH) دوباره به یک فعالیت کم آب خشک شدند. این آزمایش بزرگترین گرادیان تعادلی است که ممکن است در یک مطالعه ASAP رخ دهد. همانطور که در شکل 8C مشاهده می شود ، محفظه پایداری در طی 4 ساعت به تعادل می رسد و نمونه های خشک کن در طی 8 ساعت به تعادل می رسند. در مواردی که مدت زمان نگهداری چندین روز است ، این زمان نسبتاً ناچیز است ، اما در مواردی که مدت 1- یا دو روزه باشد ، این می تواند معنی دار باشد. در چنین مواردی ، پیش تعادل یا مدت زمان طولانی تر ذخیره سازی توصیه می شود. دسیکاتور آزمایشگاهی چیست ؟
آخرین مطالب
مقالات مشابه
نظرات کاربرن